Důležitá sdělení

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše děti v naší mateřské škole. 

Pro lepší orientaci a klidný vstup do nového školního roku předkládáme několik informací.  Při příchodu do budovy jsou na hlavní nástěnce vyvěšeny seznamy dětí, tak jak byly zařazeny do jednotlivých tříd. Děti jsou rozmístěny podle věku. V letošním roce se již děti netestují, přesto prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost jejich zdravotnímu stavu s ohledem na epidemiologickou situaci i nastávající podzimní období. Rodiče prosíme, aby při vstupu do budovy školy používali zakrytí dýchacích cest a zvážili počet doprovázejích osob. Mateřská škola má jeden hlavní vchod a rádi bychom předešli situaci, aby se v šatnách a na chodbách koncentroval větší počet lidí.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

1. září

Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše děti v naší mateřské škole.

Program

Datum Třídy
26.Říjen Divadlo v MŠ - "O hloupém Honzovi" Žabky, Motýlci, Sluníčka, Berušky
27.Říjen Podzimní školní prázdniny Žabky, Motýlci, Sluníčka, Berušky
28.Říjen státní svátek - MŠ uzavřena Žabky, Motýlci, Sluníčka, Berušky
29.Říjen Podzimní školní prázdniny Žabky, Motýlci, Sluníčka, Berušky