AKTUÁLNĚ

INFORMACE PRO RODIČ 

Zveme všechny rodiče "předškoláčků " na rozloučení a pasování, které se bude konat v úterý 22. 6. 2021 na školní zahradě.


V oddíle PRO RODIČE jsou vloženy informace ohledně přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Věnujte také pozornost termínu informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí. Účast je důležitá. 


 

Oznámení pro zákonné zástupce dětí, kteří podávali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2021/2022

Informace o rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu do areálu mateřské školy dne 31. 5. 2021.

 


OD PONDĚLÍ 10. 5. 2021 BUDE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA OTEVŘENA V BĚŽNÉM  PROVOZU PRO VŠECHNY DĚTI. DĚTI SE JIŽ NEBUDOU TESTOVAT.


V oddíle DOKUMENTY je vložen rozpis letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice rok 2021


 

Milé děti, 

do naší školky zavítala včelka Mája. Pomůžete ji přeměnit plot školky na rozkvetlou jarní louku? 

Vaše ozdoby můžete sami připevnit na plot, přinést do školky vaší paní učitelce nebo je vhodit do poštovní schránky.

Pro zvýšení odolnosti je vhodné ozdoby zalaminovat. Pokud nemáte možnost laminovat vhoďte ozdoby do schánky a my je zalaminujeme a připevníme.

Včelka Mája předem děkuje za spolupráci.

 

Informace k nástupu dětí do MŠ Holečkova 413 – 12. 4. 2021

* nastupují pouze děti s povinným předškolním vzděláváním a děti  zaměstnanců vybraných  profesí  ISZ (zákonný zástupce doloží potvrzení zaměstnavatele)

* děti budou rozděleny do skupin maximálně po 15-ti dětech

* v době pobytu MŠ nemusí děti nosit roušky

Testování

* každý zákonný zástupce bude testovat své dítě sám 2x týdně v pondělí a čtvrtek ve  vyznačených prostorách v MŠ nebo venku

* počítejte s 15 minutovým zdržením do vyhodnocení testu

* testy obdrží každý zákonný zástupce po příchodu do MŠ

V případě doneseného vlastního testu, musí být tento test schválený Ministerstvem zdravotnictví

(https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/)

 


 

Informace pro rodiče dětí – platba školného a stravného

Rodičům dětí, kteří nedocházejí do mateřské školy, se nestrhává od 1. 3. 2021 úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školné) ani stravné. Konečné vyúčtování bude provedeno v měsíci červnu.


Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče v oddíle "PRO RODIČE" jsou vloženy informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání včetně formulářů potřebné dokumentace.

 


Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1 . třídy ZŠ proběhne ve dnech 6. - 26. dubna 2021. Konkrétní informace k zápisu najdete na webových stránkách jednotlivých základních škol.


 

Vážení rodiče,

dovolili jsme si pro Vás a děti připravit možnost malého rozptýlení

a odreagování na čerstvém vzduchu v této složité době.

 

CESTIČKA ZA POKLADEM

Čeká Vás 8 stanovišť s úkoly.

Start je u vodojemu na Podsrpu.

   (49.2498506N, 13.9304011E) 

             Zde je možno i zaparkovat vozidlo.         

 

   CELÁ CESTA JE VYZNAČENA FÁBORKY

  Podaří se Vám najít  poklad ???

Lovu zdar !!!


 

INFORMACE PRO RODIČE NEJSTARŠÍCH DĚTÍ

Možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 

spustíte ji snadno zde.

Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

Interaktivní příprava předškoláků na zápis 2021 zdarma:

https://nns.cz/predskolak/miuc-zapis-je-tu-zdarma/


UZAVŘENÍ MŠ

Na základě krizového opatření vlády ĆR bude od 1. 3. 2021 MŠ Strakonice, Lidická 625 -  odloučené pracoviště: ul. Holečkova 413 UZAVŘENA.

Vzdělávání distančním způsobem bude poskytováno dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci). Materiály k distanční výuce budou zasílány každé pondělí na emailové adresy, které byly pro tyto účely rodiči zpřístupněny. 

Bližší informace k ošetřovnému zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualne-informace-k-osetrovnemu

Škola již nevyplňuje žádné porvrzení.

Pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybranných profesí pro chod státu, bude v provozu MŠ Strakonice, Lidická  625 - odloučené pracoviště: ul.Spojařů 1260

 


 

!!! Oznámení pro rodiče ze třídy Motýlků !!!

Děti, které byly v mateřské škole ve dnech 11. 1. a 13. 1. 2021 mají krajskou hygienickou stanicí z důvodu výskytu COVID-19 nařízenou karanténu od úterý 19. 1. 2021.

Děti, které půjdou na test na COVID-19 a test bude negativní, mají nařízenou karanténu:

do soboty 23. 1. 2021 (včetně). Do mateřské školy mohou nastoupit v pondělí 25. 1. 2021.

Děti, které nepůjdou na test na COVID-19, mají nařízenou karanténu:

do středy 27. 1. 2021 (včetně). Do mateřské školy mohou nastoupit ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Děti, které v těchto dnech nebyly v mateřské škole nebo prodělaly onemocnění COVID-19, karanténu nemají. V úterý 19. 1. 2021 přijdou děti ráno do třídy Sluníček a budou rozděleny do ostatních tříd.


 

!!! Ošetřovné !!!

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu nařízené karantény dětí, které byly v mateřské škole ve dnech 11. 1. a 13. 1. 2021.

Vážení rodiče,

v současné době nepotřebujete potvrzení od mateřské školy o přerušení provozu mateřské školy a nařízené karanténě dětí, tak jak tomu bylo na jaře 2020.

Rodiče sami vyplňují formulář dle návodu a metodiky ČSSZ. Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli.

O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce února za měsíc leden.

Česká správa sociálního zabezpečení má na svých webových stránkách na portálu ČSSZ k dispozici ke stažení tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) včetně dalšího postupu.

Novinkou je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Rodiče proto žádáme, aby si toto vygenerované číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na webových stránkách ČSSZ - www,eportal.cszz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m


 

!!! Oznámení pro rodiče dětí !!!

V mateřské škole je možné si vyzvednou Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení.

 


 

Rada města Strakonice plnící úkoly zřizovatele mateřských škol zřizovaných městem Strakonice svým usnesením č.983/2020 ze dne 14. 10. 2020 žádá rodiče dětí navštěvujících tyto mateřské školy, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou a nedocházejí do zaměstnání, aby v době vyhlášení nouzového stavu ponechali v domácí péči i dítě, které jinak navštěvuje mateřskou školu. 

Děkujeme.


 

 


 

 


VÁŽENÍ RODIČE,  PŘI VSTUPU DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY POUŽÍVEJTE ROUŠKY ČI JINOU OCHRANU NOSU A ÚST.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A OHLEDUPLNOST.


 

Vážení rodiče, vezměte, prosím , na vědomí následující pokyny!

Věnujte maximální pozornost zdravotnímu stavu svých dětí -  v zájmu ochrany zdraví ostatních, nebude dítě s příznaky infekčních onemocnění (rýma, kašel...) do mateřské školy přijato.

V rámci úklidu jsme zařadili častější ošetřování povrchů, klik, vypínačů, apod. dezinfekčními prostředky. Děti jsou neustále vedeny k hygieně rukou a je kontrolováno její správné provedení. 

Škola zajišťuje zvýšenou hygienu všech prostor pro děti včetně školní kuchyně.


Vážení rodiče!

Vzhledem k možnému zvýšenému riziku nákazy respiračními onemocněními a v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí, Vás samotných i nás zaměstnanců, se na Vás obracíme s prosbou, abyste při vstupu do budovy mateřské školy zvážili počet osob, které budou doprovázet Vaše dítě. Naše mateřská škola má jeden vchod a společné šatny pro všechny třídy.

Dále je nutné, aby každé dítě mělo v sáčku v šatně uloženou vlastní roušku, pro případ, že by ji bylo nutno v průběhu dne použít.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se nám podaří společně s Vámi vykročit zdárně do nového školního roku.


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola ul. Holečkova 413

je jedním z odloučených pracovišť právního subjektu MŠ Strakonice, Lidická 625.

Škola má dlouholetou tradici. Její počátky spadají do roku 1954, kdy v září zahájila svůj provoz. Dvojpodlažní zděná budova je situována do klidné městské části Strakonic a je obklopena velkou zahradou s hojnou zelení.

● Během posledních let prošla škola řadou úprav. Byla instalována nová střecha a zateplení, vchodové dveře, nové osvětlení, fasáda, úpravou prošly i vnitřní prostory. V roce 2014 byla v budově školy vyměněna okna a v roce 2017 byla provedena celková rekonstrukce elektřiny a zabezpečení školy. Také školní kuchyně, jídelna a veškeré sociální zařízení prodělalo rekonstrukci a dovybavení.

● K budově přísluší prostorná zahrada s hřištěm. Zahrada je vybavena herními prvky, které slouží ke hrám a pohybovému vyžití dětí. Pro lepší možnost přirozeného a spontánního pohybu na ní dětem umožňujeme během celého roku co nejčastější pobyt.

Zahrada byla v roce 2009 revitalizována a i v současné době prochází přeměnou na zahradu v přírodním stylu. Ve spolupráci s rodiči dětí a se zřizovatelem bylo dosaženo v roce 2015 udělení certifikátu "Ukázková přírodní zahrada". I do budoucna chceme v péči o zahradu a její vybavování pokračovat tímto započatým směrem.

● Škola má v současné době kapacitu 90 dětí. Děti jsou rozmístěny podle věku do 4 tříd. Třídy jsou uzpůsobeny potřebám a počtu dětí. Jsou vybaveny moderním nábytkem a zařízením. Na výzdobě školy se podílejí i děti svými pracemi.

  • Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a formou záměrného a spontánního učení směřuje k naplňování kompetencí dětí potřebných pro jejich další vzdělávání a život. Naší snahou je rozvíjet v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci a ohleduplnost, pomoc a podporu druhým, spolupráci.

  • Výchovně vzdělávací činnost počítá s aktivní spoluúčastí dětí, je založena na prožitkovém a zkušenostním učení. Starší děti ve všech třídách mají před vstupem do základní školy možnost intenzivnější přípravy v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 

● Výchovně vzdělávací koncepce školy je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte a podporu jeho individuality. Vychází z celoškolního programu „Barevný svět kolem nás“, jehož motto zní: Hrou objevujeme a poznáváme svět ve všech jeho barvách. Prostřednictvím tohoto programu chceme dětem umožnit, aby pobyt v mateřské škole pro ně byl místem, kde se budou cítit bezpečně, radostně a kde my dospělí jim budeme zkušenými průvodci na cestě plné objevů a dobrodružství. Program tematicky vychází z ročního cyklu a střídání čtyř období jaro-léto-podzim-zima tak, jak jsou blízká dětskému chápání. Zohledňuje tradice, svátky a slavnosti, které jsou nedílnou součástí života kolem nás.

Škola ve své koncepci upřednostňuje zaměření:

na podporu environmentální výchovy, kladného vztahu k přírodě a ochranu životního prostředí (návštěva ekocenter, třídění odpadu, tvořivé činnosti z přírodnin a odpadového materiálu, zařazení MŠ v síti škol se zájmem o ekologickou výchovu "Mrkvička", začleňování přírodních hracích a výukových  prvků na školní zahradě, využívání přírodních výukových prvků na školní zahradě, další dovybavování přírodní zahrady...).

- na vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a způsobu života                                                   (seznamování s možnostmi potencionálního ohrožení, pohyb, relaxace, čištění zoubků, "zdravé mlsání", předplavecká výchova, základy bruslení, návštěvy solné jeskyně, psychická spokojenost a pohoda v kolektivu, samostatnost, zdravé sebevědomí, pozitivní atmosféra, zapojení školy v projektu "Skutečně zdravá škola"...).

- na seznamování se základy pravidel v silničním provozu, bezpečnost a ochranu dětí      (prevence sociálně patologických jevů, bezpečné chování v dopravních situacích, na ulici, v přírodě, preventivní programy-IZS, používání reflexních vestiček a terčíků, zabezpečení školy ..). 

- na péči o rozvoj jazykového projevu a komunikace dětí
(péče o správnou výslovnost, rozvoj slovní zásoby, logopedická prevence ve spolupráci s logopedy a rodiči, přednášky pro rodiče dětí, vzdělávání pedagogů - logopedický asistent...).

Škola má pro tuto tématiku zpracovány celoškolské projekty, které jsou přílohou Školního vzdělávacího programu.

Záměry  vzdělávání jsou  naplňovány  také  některými společnými akcemi tříd a aktivitami, které účelně doplňují hlavní vzdělávací nabídku:

- Mikulášská nadílka, vánoční, jarní a závěrečná besídka

- karneval, cirkus, divadla a hudební představení, výlety 

- návštěvy knihovny, dopravního hřiště, ZŠ Dukelská, ekologického centra...

- pravidelné pořádání akcí s rodiči na zahradě školy (jarní oslava, rozloučení se zahradou ...)

- zájmové činnosti podporující talent dětí: environmentální, výtvarné činnosti a práce s keramickou

  hlínou (dle podmínek školy a zájmu dětí)

- logopedická prevence pro děti s vadnou výslovností (ve spolupráci s rodiči dětí a logopedy)

- nejstarší děti mají možnost seznamovat se se základy plavání a základy bruslení